An Nighean air an Aiseag: Girl on the Ferryboat (Luath) (Sep

An Nighean air an Aiseag: Girl on the Ferryboat

Description:

From award-winning Angus Peter Campbell, this is the Gaelic language publication of his newest book, The Girl On The Ferryboat. This is a vividly-evoked Scottish tale of chance encounters, family memories, regret, love and loss. Combines myth, music and linguistics to recount the memory of a lazy summer's day on the Isle of Mull.'S docha direach gur e ceist uine, neo tim, a bha sin: nam biodh barrachd uine air a bhith againn, na bhiodh sinn air a dheanamh 's a choilionadh comhla. An saoghal a bhiodh sinn air a dhealbh. Nam biodh gradh da-rireabh againn air a cheile, cha bhiodh sinn air dealachadh. B' e samhradh fada teth a bh' ann...chunnaic iad a cheile air aiseag, ach bho nach do bhruidhinn iad, tha cianalas is aithreachas a' gabhail greim. Ann an sgriobhadh alainn ealanta tha An Nighean air an Aiseig gar toirt air ais gu samhraidhean gaoil ann am Muile, an Uibhist is eile.
  • Stock No
  • 10801
  • EAN/ISBN
  • 9781910745465
  • Author
  • Angus Peter Campbell
  • Format
  • PB
Reviews
 In stock
RRP:£7.99
Customers who bought this product also purchased
RRP:£9.99
RRP:£3.99
RRP:£9.99
RRP:£10.99
RRP:£9.99
RRP:£9.99
RRP:£7.99
RRP:£7.99
RRP:£14.99
RRP:£10.99