Tintin: An t-Eilean Dubh (Gaelic)

  • Stock No
  • 46247
  • EAN/ISBN
  • 9781906804978
  • 1 Author
  • Georges Prosper Remi
  • 2 Publisher
  • Taigh na Teud
  • 3 Format
  • PB

In Stock

Stock No: 46247

Net price:
Please log in to see your price
RRP:
£7.99

Description:

This is a first for Tintin in Gaelic! Tha Tintin agus D?eas an t?r air buidheann eadar-n?seanta de mhealltairean a tha a d?namh airgead fuadain. Tha iomadach rud a tachairt dhaibh air slighe a tha gan toirt gu ceann a tuath na h-Alba. A r?r beul-aithris na sg?e tha Biast Mh? a fuireach ann an Caisteal na Beinne M?re air an Eilean Dubh. Tha Tintin agus D?eas a togail orra chun an eilein gus a bhiast a rannsachadh dhaibh fh?n.....Air eadar-theangachadh gu G?dhlig le Gillebr?e Mac IlleMhaoil

Reviews (0)