Tintin: An t-Eilean Dubh (Gaelic)

  • Stock No
  • 46247
  • EAN/ISBN
  • 9781906804978
  • 1 Author
  • Georges Prosper Remi
  • 2 Publisher
  • Taigh na Teud
  • 3 Format
  • PB

In Stock

Stock No: 46247

Net price:
Please log in to see your price
RRP:
£7.99

Description:

This is a first for Tintin in Gaelic! Tha Tintin agus Dìleas an tòir air buidheann eadar-nàiseanta de mhealltairean a tha a’ dèanamh airgead fuadain. Tha iomadach rud a’ tachairt dhaibh air slighe a tha gan toirt gu ceann a tuath na h-Alba. A rèir beul-aithris na sgìre tha Biast Mhòr a’ fuireach ann an Caisteal na Beinne Mòire air an Eilean Dubh. Tha Tintin agus Dìleas a’ togail orra chun an eilein gus a’ bhiast a rannsachadh dhaibh fhèin..... Air eadar-theangachadh gu Gàidhlig le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil

Reviews (0)